Preču atgriešana un naudas atmaksa

Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, ja neesat vienojušies ar pārdevēju par garāku termiņu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, ko jūs esat norādījis saņemot pirkumu valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs, biedrība „Minimania.lv”, (piemēram, pa pastu nosūtot vēstuli vai e-pastu), juridiskā adrese: Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija, tālruņa numurs: 26106884, e-pasta adrese: mini@minimania.lv par lēmumu atteikties no šā līguma, vai atteikuma veidlapu (atteikuma veidlapa lejupielādei pieejama šeit).

4. Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās, tostarp arī piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais standarta piegādes veids) un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā saistība ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod www.minimania.lv interneta veikalā Uzvaras bulvārī 5-63, Rīga, Latvija, bez nepamatotas kavēšanās un jebkura gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz interneta veikala adresi Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija pirms 14 dienu termiņa beigām. 

Uzmanību! Ņemiet vērā preces, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, ka arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad sūtot preci uz biedrību „minimania.lv” interneta veikalu izmantojot kurjerpastu, konstatēs preces bojājumus vai neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Tāpēc iesakām labāk preci nodot klātienē, Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

9. Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 9.1. prece vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

 9.2. prece ir izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

 9.3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzās garantijas termiņš

 9.4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

 9.5. prece tās īpašību dēļ pēc iegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

 9.6. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

 9.7. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

 9.8. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts patstāvīgā datu nesējā, un ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskam personām.

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — Biedrība „minimania.lv”, Reģ. Nr. 40008157494, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija, tālrunis 26106884, e-pasts mini@minimania.lv

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Lietošanas noteikumi —Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.minimania.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs;

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

Akcijas! Cena neattiecas uz juridiskām personām.

Pirkumu grozs