NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — Biedrība „minimania.lv”, Reģ. Nr. 40008157494, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija, tālrunis 26106884, e-pasts mini@minimania.lv

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Lietošanas noteikumi —Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.minimania.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs;

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

Akcijas! Cena neattiecas uz juridiskām personām.

Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.

6. Akcijas preces cenas neattiecās uz uzņēmumiem!

Preču atgriešana un naudas atmaksa

Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, ja neesat vienojušies ar pārdevēju par garāku termiņu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, ko jūs esat norādījis saņemot pirkumu valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs, biedrība „minimania.lv”, (piemēram, pa pastu nosūtot vēstuli vai e-pastu), juridiskā adrese: Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija, tālruņa numurs: 26106884, e-pasta adrese: mini@minimania.lv par lēmumu atteikties no šā līguma, vai atteikuma veidlapu (atteikuma veidlapa lejupielādei pieejama šeit).

4. Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās, tostarp arī piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais standarta piegādes veids) un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā saistība ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod www.minimania.lv interneta veikalā Uzvaras bulvārī 5-63, Rīga, Latvija, bez nepamatotas kavēšanās un jebkura gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz interneta veikala adresi Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija pirms 14 dienu termiņa beigām. 

Uzmanību! Ņemiet vērā preces, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, ka arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad sūtot preci uz biedrību „minimania.lv” interneta veikalu izmantojot kurjerpastu, konstatēs preces bojājumus vai neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Tāpēc iesakām labāk preci nodot klātienē, Uzvaras bulvāris 5-63, Rīga, Latvija.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

9. Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

o   prece vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

o   prece ir izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

o   prece ātri bojājas vai tai drīz beidzās garantijas termiņš

o   patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

o   prece tās īpašību dēļ pēc iegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

o   patērētājs ir pieprasījis pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

o   patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

o   līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts patstāvīgā datu nesējā, un ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskam personām.

Pasūtījuma saņemšanas veidi

1. Reģistrācijas starta komplektu vai pasūtītās preces Jūs varat bez maksas saņemt, sazinoties individuāli ar biedrības Minimania.lv valdes priekšsēdētāju vai pārstāvjiem.

Pasūtījuma piegādes veidi:

1. Pasūtītās preces Jūs varat bez maksas saņemt 14 dienu laikā, sazinoties individuāli ar biedrības Minimania.lv valdes priekšsēdētāju vai pārstāvjiem. Nodrošinām bezmaksas pasūtījumu piegādāšanu Rīgas teritorijā.

2. Veicam pasūtījumu piegādi, izmantojot Latvijas pasta starpniecību:
Piegādes cena par sūtījumiem ārpus valsts – 10.00EUR (līdz 30 dienām);

Piegādes cena par sūtījumiem Latvijas teritorijā (izņemot Rīgu) – 5.00EUR (līdz 14 dienām).

3. Pasūtījuma apstiprināšanu apliecinām ar Tev nosūtītu e-pastu. 14 dienu laikā no apstiprinoša e-pasta saņemšanas, pasūtījums tiks nogādāts norādītajā adresē.


Gadījumā, ja Pasūtītājs nav saņēmis savu pasūtījumu 14 darbdienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas un izsūtīšanas dienas, Lietotājam ir jāsazinās ar Minimania.lv, rakstot uz mini@minimania.lv vai zvanot pa tālruni +371 26 106 884

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika par personu datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Biedrība “minimania.lv”, Reģistrācijas numurs: 40008157494 (turpmāk - Biedrība) un interneta vietnes www.minimania.lv (turpmāk - mājas lapa) pārvaldītājs ir atbildīgs par mājas lapas apmeklētāju un pakalpojumu saņēmēju datu privātumu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
1. Biedrība apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

1.1. pakalpojuma līguma noslēgšanai;

1.2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

1.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

1.4. lai īstenotu Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām;

1.5. lai īstenotu Biedrības likumīgās intereses:

1.5.1. veikt saimniecisko darbību;

1.5.2. pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas;

1.5.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

1.5.4. saglabāt mutiskas un rakstiskas piezīmes kuras satur datu subjekta ziņas;

1.5.5. analizēt Biedrības mājas lapas darbību;

1.5.6. administrēt Biedrības mājas lapas apmeklētāja kontu;

1.5.7. sūtīt paziņojumus elektroniski un ar pastu;

1.5.8. novērst krāpniecību;

1.5.9. informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrādes nolūki

2. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 2.1. personas identificēšanai;

 2.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

 2.3. pakalpojumu sniegšanai;

 2.4. statistikai;

 2.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 2.6. mājas lapas saturam, publikācijām.

Personas datu apstrāde

3. Biedrība apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

4. Ar personu noslēgto saistību izpildei Biedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus, un ir tiesības nodot sadarbības partneriem nepieciešamos personas datus tik daudz, cik tas nepieciešams līguma saistību nodrošināšanai.

5. Biedrības sadarbības partneriem ir saistoša personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, izmantojot personas datus vien Biedrības uzdevumā ar personu noslēgtā līguma saistību izpildei.

6. Biedrība var izpaust personas datus trešajām personām:

6.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros;

6.2. ja persona ir devusi rakstisku piekrišanu, arī elektroniski;

6.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, noteiktajā kārtībā un apjomā;

6.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.

Piekļuve Personas datiem

7. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos (statūtos) noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

8. Lai atsauktu ziņu saņemšanu no biedrības mājas lapas, saņemot epastu, ir iespējams atrakstīties no turpmākas ziņu saņemšanas, nospiežot “unsubscribe from this list”.

9. Persona ir tiesīga pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasot informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām.

9.1. Lai izvairītos no personas datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta un jāiesniedz personīgi kādam no Biedrības valdes pārstāvjiem).

10. Biedrība atbildi par personas datu apstrādi sniegs 30 dienu laikā.

11. Biedrība veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto saziņas informācijas veidu (e-pasta adresi, tālruņa numuru, u.c.).

Personas piekrišana datu apstrādei, un tiesības to atsaukt

12.Persona piekrišanu savu datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot www.minimania.lv mājas lapā, sadaļā “Būšu biedrs”, izmantojot saziņas veidni, vai sūtot e-pastu: mini@minimania.lv.

13.Personas sniegtā piekrišana ziņu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.

14. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

15. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.

16. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

17. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par personas līguma izbeigšanas pieteikumu.

18. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

18.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;

18.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Biedrība vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses;

18.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

18.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana savai datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

19. Biedrības mājas lapa izmanto sīkdatnes.

20. Biedrības mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Biedrība neuzņemas atbildību.

Mājas lapas sīkdatnes (cookies) tiesiskais pamats

Biedrības mājas lapa www.minimania.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.

 Mājas lapas apmeklētājam izmantojot interneta pārlūka programmu tiek attēlots paziņojums, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Sīkdatnes ir informācija, ko interneta pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs atverat mājas lapu, un izmanto tās nākošajā atvēršanas reizē, tā atceroties Jūsu izvēles, piemēram, lapas valodu. Ar sīkdatņu palīdzību mājas lapa iegūst spēju saglabāt Jūsu pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus.